Przejdź do strony głównej WMIiE
XXIV SZKOŁA DYDAKTYKI MATEMATYKI
3 - 5 września 2010


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski


STRONA GŁÓWNAUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKIZIELONA GÓRAMAPA DOJAZDOWAXXIV SZKOŁA DYDAKTYKI MATEMATYKI odbyła się w dniach 3 - 5 września 2010 roku
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwerystetu Zielonogórskiego

TEMAT KONFERENCJI: Nowoczesne nauczanie matematyki a nauczanie nowoczesnej matematyki
    W ramach tego tematu rozważane były:
  • koncepcje dostosowywania treści, metod, form i środków nauczania matematyki ukierunkowanych na praktyczne umiejętności uczniów,

  • problemy, innowacje i perspektywy matematycznego kształcenia w XXI wieku,

  • badania z dydaktyki matematyki z punktu widzenia ich znaczenia dla rozwoju teorii i doskonalenia praktyki.

Streszczenia referatów, listę uczestników oraz program konferencji można znaleźć tutaj.

Zdjęcia z konferencji znajdują się w galerii zdjęć Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Współczesne Problemy Nauczania Matematyki - informacje dla autorów artykułów zgłaszanych do 3. tomu.


kontakt: Alina Szelecka (Uniwersytet Zielonogórski) sdm@wmie.uz.zgora.pl